Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Komunikat Kapituły LXIX Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka

Komunikat Kapituły LXIX Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka

Kapituła LXIX Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, obradująca w dniu 16 lutego 2016 roku we Włocławku pod przewodnictwem ks. bp. dr. Wiesława A. Meringa – przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, w składzie: ks. bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba – przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, ks. prał. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, Tomasz Nakielski, Sławomir Józefiak, Marek Koryciński  i Zbigniew Borowik przyznała tegoroczną nagrodę Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.
Laureatami zostali:

Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg
– za rzetelną działalność naukową, oddanie się pracy badawczej dotyczącej kształtowania naszej narodowej tożsamości w kontekście narodzin chrześcijaństwa na ziemiach polskich.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
– za ofiarne wypełnianie charyzmatu zakonnego, krzewienie kultu Miłosierdzia Bożego w Polsce i świecie oraz szerzenie czci św. s. Faustyny Kowalskiej.

Tygodnik „Idziemy”
– za wypełnianie apostolskiej roli mediów katolickich; obiektywizm w przedstawianiu rzeczywistości społecznej, kulturowej i politycznej, ukazujący integralną wizję człowieka i świata, a także za wierność wartościom narodowym.

Uroczysta gala wręczenia nagrody odbędzie się 16 czerwca 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.