Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Powołanie Kapituły Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka w nowym składzie

DECYZJA NR 18 / 2016

Przewodniczącego
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
z dnia 10 listopada 2016 roku

 § 1.

         W oparciu o § 1 ust. 3 Regulaminu Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka zatwierdzonego Uchwałą Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Nr 1/RG/2014 w porozumieniu z Przewodniczącym Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski powołuję Kapitułę Nagrody w składzie:

– ks. bp prof. dr hab. Michał Janocha – Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa  Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski – przewodniczący Kapituły,

– ks. bp dr Wiesław Alojzy Mering –  członek Rady ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski, Biskup Włocławski – członek Kapituły,

– ks. bp prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba – Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, Biskup Łowicki – członek Kapituły,

– ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski – krajowy asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas  Christiana” – członek Kapituły,

– Tomasz Nakielski – Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” – członek  Kapituły,

– Sławomir Józefiak – Wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas  Christiana” – członek Kapituły,

– Romuald Gumienniak – Wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” –  sekretarz Kapituły,

– Marek Koryciński – członek Kapituły.

 § 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Katolickiego Stowarzyszenia
„Civitas Christiana”
Tomasz Nakielski