Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

„KNS wektory i sektory” – III debata ekspercka I Festiwalu KNS (WIDEO)

Na temat kierunków katolickiej nauki społecznej i wyzwań, jakie niesie ewangelizacja różnych wymiarów życia społecznego rozmawiali eksperci w debacie „KNS wektory i sektory”, która odbyła się 5 października 2017 r. w ramach I Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej w Warszawie.

W debacie eksperckiej „KNS wektory i sektory” wzięli udział: ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL, prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz, UW, poseł na Sejm RP, ks. prof. dr hab. Piotr, Mazurkiewicz, UKSW, prof. dr hab. Michał Wojciechowski, UWM i prof. Giuseppe Franco, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Dyskusję moderował ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, UŚ, Sekretarz Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim, przewodniczący Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej.

– Podmiotem zaangażowanym w myśl społeczną Kościoła są świeccy katolicy. Z punktu widzenia naukowców do wykorzystania jest także fundament biblijny i teologiczny tej myśli. Bliskie są mi poglądy w tej dziedzinie papieża Polaka, który przeznaczył myśli społecznej rolę ewangelizacyjną – powiedział przybyły z Włoch prof. Giuseppe Franco, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt.

– Katolicka nauka społeczna w Polsce skupia się na interpretacji nauczania Kościoła, to także ważne, np. dla środowisk akademickich. Za mało jest jednak na polskich uczelniach odniesień i badań związanych z życiem społecznym – mówił ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL.

– Jednym z wyzwań dla KNS w świecie zdominowanym przez postprawdę jest przywrócenie kategorii prawdy obiektywnej. W wielu obszarach została ona wyeliminowana – zauważył ks. prof. dr hab. Piotr, Mazurkiewicz.

Materiał wideo z debaty eksperckiej „KSN wektory i sektory”:

I Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej „Od teorii do praktyki” odbywał się 5-6 października w Warszawie. Na dwudniowy program złożyły się panele eksperckie (specjaliści KNS m.in. z Włoch i Słowacji), warsztaty biznesowe i ekspozycje podmiotów, dla których punktem odniesienia w działalności publicznej, ekonomicznej czy opiniotwórczej jest Ewangelia. Tego typu formułę namysłu nad społeczną doktryną Kościoła zaproponowało po raz pierwszy w Polsce Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Materiał wideo został zrealizowany przez Salve TV
Salve TV www.salvetv.pl to nowa chrześcijańska telewizja internetowa. Główną ideą Salve TV jest emisja programów informacyjnych, rozrywkowych i edukacyjnych – przyjemnych w formie i wartościowych w treści.