Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Kino Duchowe

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Lublinie zaprasza na kolejne spotkania
z cyklu „Kino Duchowe”. W ogłoszonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku św. Jana Pawła II pragniemy zaprezentować film pt.: „Jan Paweł II i Prymas Stefan Kardynał Wyszyński”. W spotkaniach weźmie również udział reżyser filmu – Paweł Woldan.

Spotkania odbędą się:

Lublin – 21 stycznia 2015 r. o godz.17.00 w Bibliotece i Czytelni „Civitas Christiana” przy ul. Józefa Bema 1/5;

Chełm – 21 stycznia 2015 r. o godz. 10.40 w Zespole Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Sienkiewicza 22

Włodawa – 22 stycznia 2015 r. o godz. 11.00 we Włodawskim Domu Kultury przy
al. J. Piłsudskiego 10;

Zamość – 22 stycznia 2015 r. o godz 17.00 w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” przy ul. Ormiańskiej 1.

Jan Paweł II i Prymas Stefan Kardynał Wyszyński

Film opowiada o relacjach, jakie łączyły prymasa Stefana Wyszyńskiego z biskupem, arcybiskupem i kardynałem Karolem Wojtyłą, a ostatecznie papieżem Janem Pawłem II od momentu ich poznania aż do ostatnich dni życia prymasa. Dwie wybitne osobowości polskiego Kościoła, dwaj wybitni Polacy i wielcy patrioci od początku swej znajomości darzyli się ogromnym szacunkiem i zaufaniem, a także głęboką przyjaźnią. Pomimo różnicy pokoleniowej i formacyjnej, którą często podkreślano, aby przeciwstawić i poróżnić obu dostojników, potrafili znaleźć wspólny język i płaszczyznę, które pomagały im przeprowadzić polski Kościół przez ciężkie lata komunizmu.

W filmie występują ludzie znający osobiście obu hierarchów. Wszyscy zgodnie podkreślają, że łączyła ich niezwykła więź. Opowiadają oni o spotkaniach, zarówno tych oficjalnych, jak
i bardziej prywatnych (np. w czasie wakacji, gdy kardynał Wojtyła przyjeżdżał na Bachledówkę, by jako pierwszy złożyć życzenia imieninowe i urodzinowe prymasowi). Mówią też o ich stosunku do władz oraz władz do nich, zajmowaniu stanowiska wobec różnych wydarzeń. Film jest ilustrowany zarówno bogatymi archiwaliami filmowymi, jak
i fotograficznymi oraz fragmentami zapisków prymasa Wyszyńskiego czytanymi przez Olgierda Łukaszewicza.

Paweł Woldan

Scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych. Ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował tam także filozofię. W 1984 roku ukończył reżyserię na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W czasie studiów zrealizował cztery etiudy szkolne, których opiekunem artystycznym był Krzysztof Kieślowski. Jest autorem ponad 60 filmów dokumentalnych.

Nakręcił filmy poświęcone m. in. postaciom księży (o kard. Stefanie Wyszyńskim, kard. Auguście Hlondzie, ks. Jerzym Popiełuszce, o. Ludwiku Wiśniewskim, o. Janie Górze, ks. Januszu Pasierbie). Bohaterami jego filmów stali się także: Karolina Lanckorońska, prof. Stanisław Swianiewicz, prof. Stefan Swieżawski, Marek Skwarnicki). Jest również autorem
7 teatrów telewizyjnych (Misterium św. Wojciecha, Zdrada, Alek, Góra Góry, Prymas
w Komańczy, Złodziej w sutannie, Wierność).

Jest laureatem wielu nagród filmowych m.in. Grand Prix – Międzynarodowy Festiwal Filmów Katolickich – Niepokalanów.