Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Jest nas wielu! – II Festiwal KNS

„Obywatel – polityk – przedsiębiorca. Między partykularyzmem a dobrem wspólnym” – to hasło towarzyszyło tegorocznemu II Festiwalowi Katolickiej Nauki Społecznej, który odbył się w dniach 2 i 3 października w salach Pałacu Prymasowskiego (Hotel Bellotto).

Głównym celem przedsięwzięcia, które honorowym patronatem objął ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a zrodziło się przed rokiem z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”,  jest propagowanie nauczania społecznego Kościoła wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym i gospodarczym oraz działających w obszarach ekonomii społecznej i edukacji. Celem jest  także integracja środowisk realizujących zasady katolickiej nauki społecznej i wymiana dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Idee Festiwalu trafnie ujął Tomasz Nakielski, Przewodniczący Stowarzyszenia, który w słowie powitania powiedział m.in.: – Jako organizatorzy staramy się, aby Festiwal nie był tylko kolejnym profesjonalnym kongresem, konferencją naukową, ale zgodnie z łacińską etymologią słowa „festivus” – był wydarzeniem radosnym, świątecznym. Niech będzie to święto ludzi pracujących dla dobra katolickiej nauki społecznej.

W każdej dziedzinie życia społecznego powinien znaleźć się czas na świętowanie. Mam nadzieję, że Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej pozwoli nam cieszyć się z bycia razem, nawiązać relacje. Jest nas wielu! – Ludzi, którzy chcą ewangelizować rzeczywistość społeczną.

Następnie głos zabrał Vincenzo Antonelli z Fondazione Segni Nuovi. Przedstawiciel organizatora włoskich Festiwali KNS zaznaczył, że jako chrześcijanie musimy stawiać sobie pytanie – jak mamy żyć jako obywatele współcześnie? – Najważniejsze jest to, byśmy byli wolnymi ludźmi. Antonelli przypomniał myśl papieża Franciszka: chrześcijanin to nie człowiek, który żyje w samotności jako egoista, ale ten, kto musi się przyczynić do tworzenia narodu i dobra wspólnego. Antonelli podkreślił także, że oprócz organizowanego od lat w Weronie Festiwalu KNS, którym zainspirowali się inicjatorzy warszawskiego przedsięwzięcia, we Włoszech inicjatywa obejmuje także szereg towarzyszących wydarzeń w kraju, podczas których praktyka i teoria nauczania społecznego Kościoła idą w parze.

Słowo do zebranych skierował Nuncjusz Apostolski w Polsce,  ks. abp Salvatore Pennacchio.  Przedstawiciel Papieża Franciszka w Polsce przypomniał, jak ważne jest świadectwo zaangażowania chrześcijańskiego, mówiąc:

Tym razem wiodącym tematem spotkania jest Dobro Wspólne. A szczególnie relacje miedzy dobrem wspólnym a dobrem osobistym. Chciałbym przypomnieć piękna prawdę, która odnosi się do każdego dobra. Dobro bardziej objawia się w czynach niż w słowach. I to jest wyznacznikiem dobra. Każde dobro przynosi dobre owoce, które widać.

Przypomnę jeszcze słowa Papieża Franciszka z encykliki Laudato Si: Dobro wspólne zakłada poszanowanie osoby ludzkiej jako takiej z jej podstawowymi i niezbywalnymi prawami, ukierunkowanymi na jej integralny rozwój”.

Organizatorzy Festiwalu odczytali także list Marszałka Sejmu RP, Marka Kuchcińskiego, skierowany do uczestników.     

Po uroczystej inauguracji Festiwalu, wykład wprowadzający w problematykę wygłosił ks. prof. Piotr Mazurkiewicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Mówca zwrócił uwagę na współczesne wyzwania teologii i katolickiej nauki społecznej podkreślając, iż ich celem nie jest prosta rywalizacja z innymi dyscyplinami naukowymi i koncentrowanie się na detalach i fragmentach, ukazując potrzebę wskazania drogi „od Boga stworzenia do Boga zbawienia”. Wyzwaniem w nauce i życiu społecznym jest język i praktyka świeckich ideologii opartych na antropologii obcej chrześcijaństwu, które upowszechniają się w laicyzujących się społeczeństwach. Mówca przywoływał także przykłady, że to nie chrześcijanie współcześnie definiują kulturę, ale to ideologizowana częstokroć kultura narzuca dziś swój wiodący charakter.

Pierwszego dnia festiwalu miejsce miała także debata ekspercka: „Patria czy partia? – dylemat współczesnego państwa”. W panelu dyskusyjnym udział wzięli: prof. Andrzej Zybertowicz, dr Andrzej Sadowski, Tomasz Wróblewski oraz Antonio Campati. Dyskusję poprowadził ks. Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika „Idziemy”. Końcowym akordem dnia było wręczenie wyróżnienia za pracę naukową z zakresu katolickiej nauki społecznej.

 Dyplom został wręczony dr Magdalenie Kosche za pracę „Życie w społeczeństwie sieci. Teoria Manuela Castellsa a katolicka nauka”. I dzień festiwalu zakończył koncert Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Podczas II dnia Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej odbyła się kolejna debata ekspercka: „Patriotyzm gospodarczy – egoizm czy realizacja dobra wspólnego?”. Funkcję moderatora panelu sprawował ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, (prof. UŚ w Katowicach). Udział wzięli: prof. Witold Modzelewski (Uniwersytet Warszawski), Sławomir Józefiak (Prezes Zarządu Grupa INCO S.A.), Jeremi Mordasewicz (Konfederacja Lewiatan) oraz Oreste Bazzichi (Universita Pontificia San Tommaso D’Aquino – Roma).

Festiwalowi towarzyszyły, podobnie jak przed rokiem, warsztaty (w tym roku wiodącym tematem był patriotyzm i promowanie polskości), wystawa przygotowana przez organizatorów i podmioty współpracujące oraz prezentacja organizacji na scenie Pałacu Prymasowskiego (Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Fundacja „Obserwatorium Społeczne”, Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”).

Drugi dzień to także czas spotkania i ważne wystąpienie ks. abp. Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego, przewodniczącego Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, który, podsumowując dwudniową uroczystość, wyraził słowa wdzięczności i wsparcia dla inicjatorów oraz organizatorów tegorocznego II Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej.

Maciej Szepietowski

 

Relacje z Festiwalu KNS dostępne na stronie e-civitas.pl:

http://e-civitas.pl/jest-nas-wiele-rozpoczal-sie-ii-festiwal-katolickiej-nauki-spolecznej-w-warszawie/

http://e-civitas.pl/na-ii-festiwalu-kns-dyskutowalismy-o-patriotyzmie-gospodarczym/

http://e-civitas.pl/festiwal-katolickiej-nauki-spolecznej-fotogaleria/

http://e-civitas.pl/patria-czy-partia-wybitni-eksperci-dyskutowali-na-festiwalu-kns-w-warszawie/