Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

IX Spotkanie Młodych z Biblią na Jasnej Górze

Już dziewiąty raz finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej spotkają się na Jasnej Górze i w Olsztynie k. Częstochowy, by wziąć udział w przygotowaniach do ostatnich eliminacji tegorocznej edycji. Dwudniowy zjazd rozpocznie się 12 maja na Jasnej Górze. W programie przewidziano czas na modlitwę, integrację, a także blok warsztatowy poświęcony tegorocznemu zakresowi konkursu, czyli Pieśń na Pieśniami, Ewangelii wg św. Mateusza i Listowi do Efezjan.

„Drogie dziewczęta i chłopcy, oto zadanie, jakie wam zostawia Matka Boża: wzrastajcie jako osoby, rozwijajcie talenty właściwe dla ciała i dla duszy, wzrastajcie jako chrześcijanie w dążeniu do świętości; wzrastajcie jako świadkowie Chrystusa, który jest światłością świata”. Między innymi te słowa wypowiedział św. Jan Paweł II w 1991 r. na Jasnej Górze podczas VI Światowego Spotkania Młodych.

Pamiętając o nich, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” podejmuje również inicjatywy adresowane do młodzieży. Jedną z nich jest Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej. To nie tylko sprawdzian znajomości ksiąg Pisma Świętego, ale nade wszystko okazja do spotkania młodych z Bożym Słowem, z Kościołem i drugim człowiekiem. W ramach zmagań biblijnych obok etapów: szkolnego i diecezjalnego, od dziewięciu już lat organizujemy w Częstochowie Spotkanie Młodych z Biblią.

Tegoroczne z kilku powodów jest wyjątkowe. Stanowi niejako przygotowanie do przyjazdu Ojca Świętego Franciszka, który na 28 lipca zapowiedział już swą pielgrzymkę także na Jasną Górę, i wstęp do Światowych Dni Młodzieży, które choć odbędą się w Krakowie, to dzięki licznej obecności młodych w jasnogórskim sanktuarium, w jakiejś części będą przeżywane również w Duchowej Stolicy Polski. Wraz z finalistami diecezjalnymi będziemy śpiewać Abba, Ojcze, pieśń, która zabrzmiała na Jasnej Górze w 1991 r., kiedy odbywał się tu VI Światowy Dzień Młodzieży. O tym wydarzeniu przypominają dużych rozmiarów zdjęcia na Wałach. Jest na nich oczywiście Jan Paweł II, który zainicjował światowe spotkania młodych.

To z osobą świętego papieża z Polski od samego początku związaliśmy datę organizowania Spotkania Młodych z Biblią. 13. dzień maja to rocznica cudownego ocalenia życia Jana Pawła II z zamachu na placu św. Piotra w 1981 r. Na Jasnej Górze pamiątką tego wydarzenia jest ofiarowany przez samego papieża przestrzelony pas jego sutanny. Od Jana Pawła II wciąż chcemy się uczyć zawierzenia Maryi i powtarzać jego słowa, m.in. te z 1991 r.: „Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko… Przychodzimy do Ciebie jako do naszej Matki i przez Twoje pośrednictwo prosimy Chrystusa o prawdziwą wolność, o żywą wiarę, o motywy życia i nadziei. Ty, Matko, znasz nasze ograniczenia, ale również wszystkie nasze marzenia, plany na przyszłość i możliwości. Spraw, abyśmy umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w nas”. Jasnogórskie sanktuarium to również miejsce codziennej modlitwy za Polskę. Prosić będziemy zatem także za naszą Ojczyznę w 1050. rocznicę Chrztu Polski. Razem z przedstawicielami wszystkich polskich diecezji przejdziemy przez Bramę Miłosierdzia, by na nowo uwierzyć w moc Miłości Jezusa i Jego Matki.

Izabela Tyras