Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Homo technologicus | e-wydanie Miesięcznika „Civitas Christiana” do pobrania

Szanowni Czytelnicy!

e-wydanie do pobrania

Swego czasu, podczas publicznej dyskusji dotyczącej kondycji współczesnego człowieka i rodziny, jeden z panelistów, odpowiadając na pytanie, co dziś jest największym wyzwaniem i zagrożeniem, wskazał wymownym gestem w milczeniu na telefon komórkowy. To oczywiście alegoria, ale obrazująca dość czytelnie problem związany z dynamicznym rozwojem nieznanych do niedawna form komunikacji elektronicznej i bezkresu cyberprzestrzeni. Problematyka jest tak szeroka i wielowątkowa, że trudno kompleksowo podjąć ją na łamach naszego czasopisma.

Tym niemniej w pierwszym numerze 2020 r. podejmujemy próbę odpowiedzi na kilka pytań, które współczesny człowiek stawia, a jeśli jeszcze tego nie robi, to zapewne wkrótce zacznie. Materializacja umysłu, wpływ wirtualnych „autorytetów” na młode pokolenia, relacja między cyfryzacją a demokracją, transhumanizm a człowieczeństwo, przyszłość cywilizacji, czy choćby wspomniany symbolicznie na początku niewinny telefon i zniewalające konsekwencje nowych mediów…

Aktualny numer „Civitas Christiana” to także nowy cykl zróżnicowanych materiałów przygotowujących nas do beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Obok stałego materiału formacyjnego, przygotowanego pod kierunkiem ks. Dariusza Wojteckiego proponujemy nową formułę krótkich felietonów przygotowanych w oparciu o wybraną wypowiedź Prymasa Tysiąclecia. W ramach cyklu „1 pytanie” kontynuujemy rozmowy z ks. Pawłem Rytlem-Andrianikiem. Nowością która także będzie nam towarzyszyła w nadchodzącym roku, jest infografika poświęcona konkretnemu obszarowi aktywności Patrona Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Życzymy udanej lektury!

Maciej Szepietowski