Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Homilia Abp. Marka Jędraszewskiego

Homilia Abp. Marka Jędraszewskiego wygłoszona podczas corocznego Spotkania Asystentów Kościelnych Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Porszewicach – 18 XI 2014 r.