Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Gala XXXI Edycji Nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego

6 marca 2016 r., w 78. rocznicę I Kongresu Polaków w Niemczech odbyła się w Studiu S-1 Polskiego Radia Szczecin, im. Jana Szyrockiego – Gala XXXI Edycji Nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego.

Nagrodę od 31 lat przyznaje Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, kierując się w wyborze laureatów Pięcioma Prawdami Polaków, ustanowionymi na I Kongresie w Berlinie, 6 marca 1938 r.: „Jesteśmy Polakami”, „Polak Polakowi Bratem!”, „Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci”, „Co dzień Polak Narodowi służy”, „Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle!”. W tym roku Kapituła XXXI edycji Nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego, w składzie: przewodniczący honorowy: J.E. ks. bp Paweł Cieślik, ks. prof. dr hab. Grzegorz Wejman – przewodniczący Kapituły, Paweł Majewicz – sekretarz Kapituły, dr Leszek Laskowski – członek Kapituły, wyłoniła następujących laureatów: Panią Major Danutę Syksznian – Ossowską ze Szczecina – za świadectwo życia i przekaz tradycji niepodległościowych młodemu pokoleniu, ks. dra Jarosława Wąsowicza SDB z Piły – za animację postaw patriotycznych wśród środowisk sportowych oraz Stowarzyszenie Odra – Niemen – za pracę organiczną realizowaną w duchu Pięciu Prawd Polaków. Galę wręczenia Nagród im. ks. dra Bolesława Domańskiego uświetnił koncert Lecha Makowieckiego, który wystąpił wraz z małżonką.

[txt. Bartłomiej Ilcewicz, fot. Adam Czarniawski]