Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Gala 20-lecia statusu organizacji katolickiej Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 9 maja 2017 r. uroczyście świętowało jubileusz 20-lecia nadania mu statusu organizacji katolickiej. Obchody rozpoczęto uroczystą Mszą świętą w warszawskiej Bazylice Katedralnej Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, pod przewodnictwem biskupa pomocniczego warszawskiego i doktora nauk społecznych Piotra Jareckiego. W kazaniu ksiądz biskup nawiązał do Ewangelii na minioną Niedzielę Dobrego Pasterza.

Po zakończeniu Mszy świętej złożono kwiaty przy sarkofagach prymasów: patrona Stowarzyszenia „Civitas Christiana” kard. Stefana Wyszyńskiego i kard. Józefa Glempa. Odmówiono modlitwę o wyniesienie Prymasa Tysiąclecia na ołtarze.

Uroczysta gala miała miejsce w dawnym Pałacu Prymasowskim przy ul. Senatorskiej, dziś pięknie odnowionym hotelu Bellotto. W jej trakcie przewodniczący Tomasz Nakielski nawiązał do historii Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i nadania mu 14 kwietnia 1997 r. przez kard. Józefa Glempa statusu organizacji katolickiej.  – Nie byłoby tego wszystkiego bez niektórych osób, które pomogły nam odnaleźć nowe aksjologiczne DNA – powiedział przewodniczący i podziękował tym, którzy odpowiedzieli na apel Jana Pawła II: Budujcie Civitas Christiana!

Złotą Honorową Odznakę Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” otrzymał Marek Koryciński, wieloletni, zasłużony wiceprzewodniczący odpowiedzialny za katolicką formację członków organizacji.

Jako wyraz wdzięczności wręczono okolicznościowe medale XX-lecia Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” osobom, którym zawdzięczamy obecny wymiar i posłannictwo naszej organizacji. I tak medalem zostali odznaczeni: śp. kard. Józef Glemp, prymas Polski, abp Henryk Muszyński – także prymas Polski, o. Jerzy Tomziński, paulin – wieloletni przeor Jasnej Góry i ks. inf. Grzegorz Kalwarczyk – pierwszy krajowy asystent Stowarzyszenia.

Odznaczono również 15 osób z oddziałów Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, które w praktyce i swoją postawą, osobistym świadectwem i codziennym trudem urzeczywistniają w lokalnych środowiskach w całej Polsce wartości ewangeliczne.

Następnie przybyli goście obejrzeli przygotowany na bardzo wysokim poziomie artystycznym, wręcz porywający spektakl Civis Christi – Prymas Tysiąclecia Romana Kołakowskiego w wykonaniu artystów Teatru Piosenki.

Szersza relacja:

http://e-civitas.pl/gala-20-lecia-statusu-organizacji-katolickiej-stowarzyszenia-civitas-christiana-relacja/

Ewa Czumakow
Fot. Patrycja Guevara-Woźniak