Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Działania edukacyjno – patriotyczne

Konferencja naukowa pt. „Polityka historyczna – państwo – samorząd – organizacje obywatelskie”
Toruń
30 marca 2017 r.
XII Marsz Świętości Życia
Warszawa 
2 kwietnia 2017 r.
 

X Spotkanie Młodych z Biblią
Częstochowa
11-12 maja 2017 r.