Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Działania edukacyjno – patriotyczne

Konferencja naukowa pt. „Polskie drogi do niepodległości”
Toruń
Marzec 2018 r.
Marsz Świętości Życia
Warszawa 
Kwiecień 2018 r.
 

Spotkanie Młodych z Biblią
Częstochowa
Maj 2018 r.