Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Dzień Świętości Życia

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”  we Włocławku serdecznie zaprasza na diecezjalne obchody Dnia Świętości Życia. Zapraszamy katechetów, nauczycieli, wychowawców, doradców życia rodzinnego, młodzież szkół gimnazjalnychi ponadgimnazjalnych do udziału w tym spotkaniu.

Program spotkania:

8:45 – Msza święta we włocławskiej katedrze, poprzedzona uroczystym podjęciem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

10:00 – Wyższe Seminarium Duchowne. Wręczenie nagród laureatom 5 konkursów, m.in. literackich, plastycznych, twórczości filmowej

10:30 – Przed sklepem jubilera – przedstawienie na podstawie dramatu Karola Wojtyły
w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum z Warty. Opiekunowie: Barbara Neyman, Anna Putyńska

11:30 – Czas świadectw: Trud życia, radość istnienia

12:00 Po konferencji poczęstunek w refektarzu seminaryjnym

 

Obchody odbędą się 25 marca 2015 roku we Włocławku w Auli Wyższego Seminarium Duchownego.