Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Deklaracja Rzymska

DEKLARACJA RZYMSKA

Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Jako katolicy i Polacy zrzeszeni we wspólnocie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, pielgrzymując do progów apostolskich w Rzymie, umocnieni spotkaniem i błogosławieństwem Papieża Franciszka, pragniemy z tego szczególnego miejsca, w którym pełnił apostolską posługę św. Jan Paweł II, uroczyście zainaugurować peregrynację Jego relikwii w intencji rychłej beatyfikacji naszego Patrona – Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wierzymy głęboko, że orędownictwo największego świętego z rodu Polaków, Przyjaciela Świętych i Błogosławionych, przyczyni się do wyniesienia na ołtarze Prymasa Tysiąclecia w kontekście zbliżającej się 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

W oczekiwaniu na ten doniosły akt, podczas spotkań z relikwiami św. Jana Pawła II w różnych ośrodkach naszego Stowarzyszenia, pragniemy przypomnieć i realizować najważniejsze tematy, które na trwałe połączyły ze sobą te dwie wielkie postacie, jak: miłość, życie, wolność, Naród, Polska, młodzież, Kościół, wyobraźnia miłosierdzia i Matka Boża.

Wierni wskazaniom św. Jana Pawła II, wielkiego orędownika cywilizacji miłości, oraz nauczaniu naszego Patrona, autora ABC społecznej krucjaty miłości, pragniemy budować na polskiej ziemi civitas christiana – chrześcijańską społeczność obywatelską i sprawiedliwe państwo, służące pełnemu rozwojowi każdego człowieka jako osoby żyjącej we wspólnocie rodziny, Polski, Europy i całej ludzkości.

 

W imieniu Rady Głównej

Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

 

Rzym, 17 września 2014 r.                                                                          Przewodniczący Stowarzyszenia

                                                                                                                                        Tomasz Nakielski

strona