Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Komunikat Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z dnia 25.09.2013

Drogie Koleżanki i Koledzy! W nocy 25 września 1953 r. na polecenie władz komunistycznych PRL uwięziono Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski, co stanowiło kulminację represji wobec Kościoła w Polsce. W 60-tą rocznicę tego wydarzenia zwracam się z serdeczną prośbą o…

slide

Komunikat w sprawie zmian we władzach naczelnych Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Niepokalanów, 19 września 2013 r. Komunikat w sprawie zmian we władzach naczelnych Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”   W związku z  rezygnacją Przewodniczącego Stowarzyszenia Ziemowita Gawskiego z  dotychczas  pełnionej funkcji,  Rada Główna Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”  na posiedzeniu  w  dniu 19 …

slide

Uchwała Walnego Zebrania w sprawie głównych zadań na lata 2012-2016.

U C H W A Ł A Walnego Zebrania  Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”z dnia  23 czerwca 2012 r.w sprawie głównych zadań na lata 2012-2016.