Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Uchwała Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz określenia zasad i trybu wyboru delegatów.

U C H W A Ł A    Nr 14/Z/2019 Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z dnia 09 maja 2019r.   w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz określenia zasad i trybu wyboru delegatów. Zgodnie z §…

Jubileusz XX-lecia Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

UCHWAŁA Nr 21/RG/2016 Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie:  Jubileuszu XX-lecia przyznania Stowarzyszeniu statusu organizacji katolickiej § 1. Rada Główna na posiedzeniu w Krakowie-Łagiewnikach w dniu 1 grudnia 2016 roku przyjęła Uchwałę…

Zadania programowe w 2017 roku

UCHWAŁA   Nr 15/RG/2016 Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z dnia 23 września  2016 roku w sprawie: zadań programowych na rok 2017 § 1. Zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z dnia 11.06.2016 r. i hasłem roku duszpasterskiego…

Zadania programowe Stowarzyszenia na lata 2016-2020

UCHWAŁA Walnego Zebrania  Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z dnia  11 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia głównych zadań programowych Stowarzyszenia na lata 2016 – 2020.       Jako katolicy i Polacy, zrzeszeni we wspólnocie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, potwierdzamy wolę…

Tożsamość „Civitas Christiana”

UCHWAŁA Walnego Zebrania  Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z dnia  11 czerwca 2016 r. w sprawie:  przyjęcia dokumentu „Tożsamość Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana”. § 1. Walne Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” postanawia przyjąć dokument określający tożsamość Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” o…