Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Uroczystość wręczenia 40. Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

Uroczystość wręczenia 18 kwietnia w Katowicach po raz 40. Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia obszernie zrelacjonowała Telewizja Polska oraz Radio Katowice. Obszerną relację prezentuje na swoich stronach także Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszymi materiałami: