Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

ZAPROSZENIE

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Poznaniu Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Archidiecezji Poznańskiej Instytut Zachodni w Poznaniu i Fundacja Konrada Adenauera Z A P R A S Z A J Ą na polsko-niemiecką rozmowę wokół książki kpt. Wilma Hosenfelda „STARAM SIĘ RATOWAĆ…

slide

KONKURS ARTYSTYCZNY – FINAŁ

Finał III Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka "Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem" odbył się 11 lutego br. w Turku. Honorowy patronat nad konkursem artystycznym objęli Jego Ekscelencja Prymas Polski Metropolita Gnieźnieński Arcybiskup Józef Kowalczyk, Jego Ekscelencja Biskup…

slide

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w sprawie decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.      Decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odmawiająca przyznania Telewizji „Trwam” miejsca na cyfrowym multipleksie jest bolesnym uderzeniem w prawa obywatelskie katolików, a równocześnie przyczynia się do…