Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Nagroda im. ks. dr. Bolesława Domańskiego

Laureaci XXIV Edycji: /Zakrzewo 26.04.2008r./ Ks. prałat Andrzej Choroba (Zakrzewo) Za ożywianie kultu Matki Bożej Radosnej. Mgr Franciszek Łuczko (Szczecin) Za nauczanie historii Polski a szczególnie za upamiętnianie historii w Medalierstwie. Prof. dr hab. Franciszek Antoni Marek (Gogolin) Za niestrudzoną…

slide

Wielkanoc

    Niech radość Zmartwychwstania Pańskiego napełnia nasze myśli i czyny wiarą, nadzieją i miłością, a Chrystus, który jest Drogą, Prawdą i Życiem niech błogosławi pracy i służbie dla dobra wspólnego.   Wesołego Alleluja !   Przewodniczący Zarządu Głównego Katolickiego…

slide

Sesja naukowa: Od PAX-u do Civitas Christiana

30-31 stycznia odbyła się w Domu Pielgrzyma AMICUS im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie sesja naukowa Od PAX-u do Civitas Christiana. Uczestniczyli w niej historycy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz działacze Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"…

slide

Człowiek współczesny w poszukiwaniu zagubionej tożsamości

Oddział Wielkopolski Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" oraz Duszpasterstwo Środowisk Twórczych w Poznaniu zapraszają do uczestnictwa w panelu dyskusyjnym, który odbędzie się 16.02.2008 r. o godz. 11.00 w Pałacu Działyńskich przy ulicy Stary Rynek 78/79 w Poznaniu.