Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Rekolekcje Wielkopostne

PROGRAM XX OGÓLNOPOLSKICH REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA “CIVITAS CHRISTIANA” POD HASŁEM “ODNOWIĆ WSZYSTKO W CHRYSTUSIE” (Ef1, 10) KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 22-24 MARCA 2012 ROKU POBIERZ

slide

ZAPROSZENIE

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Poznaniu Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Archidiecezji Poznańskiej Instytut Zachodni w Poznaniu i Fundacja Konrada Adenauera Z A P R A S Z A J Ą na polsko-niemiecką rozmowę wokół książki kpt. Wilma Hosenfelda „STARAM SIĘ RATOWAĆ…

slide

KONKURS ARTYSTYCZNY – FINAŁ

Finał III Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka "Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem" odbył się 11 lutego br. w Turku. Honorowy patronat nad konkursem artystycznym objęli Jego Ekscelencja Prymas Polski Metropolita Gnieźnieński Arcybiskup Józef Kowalczyk, Jego Ekscelencja Biskup…