Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Apel Prezydium ZG do Parlamentarzystów i Prezydenta RP z dnia 13 lutego 2007 r.

Apel Prezydium Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do Parlamentarzystów i Prezydenta RP z dnia 13 lutego 2007 r. .