Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Dziedzictwo Księdza Bolesława Domańskiego dziś |e-wydanie do pobrania

W myśl „Pięciu Prawd Polaków” 1. Jesteśmy Polakami; 2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci; 3. Polak Polakowi bratem; 4. Co dzień Polak Narodowi służy; 5. Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle!

slide

Dobrze rozpoznać posiadany skarb

Rozmawiamy z Markiem Korycińskim, wiceprzewodniczącym Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Dziś katolicy zrzeszeni w różnych wspólnotach muszą, mówiąc metaforycznie, w każdej chwili odkrywać swoje powołanie, aby być czytelnym znakiem we współczesnym świecie… W istocie człowiek współczesny, a więc i…

slide

Nauczanie społeczne Kościoła narzędziem ewangelizacji i promocji rodziny

Ks. Dariusz Wojtecki UKSW (WSR) Warszawa Nauczanie społeczne Kościoła narzędziem ewangelizacji i promocji rodziny W świecie, w którym żyjemy, w sposób oczywisty można zauważyć, iż rodzina w ponowoczesnym kontekście podlega negatywnym i przeciwnym jej oddziaływaniom, wiodącym do jej przemodelowania, osłabienia…

slide

W trosce o człowieka i dobro wspólne

„Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości” (1 Kor 16, 13-14). Słowa św. Pawła stanowią biblijną inspirację nowego dokumentu społecznego, który Pasterze Kościoła w Polsce kierują w ostatnim czasie…

slide

Formacja biblijna

Formacja biblijna w ramach Zespołów Formacyjno-Zadaniowych Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Wszelka formacja chrześcijańska rodzi się poprzez życie Słowem Boga. Ono jest u jej początku, ale także Ono ją inspiruje, kształtuje, ubogaca i wskazuje drogę dalszego rozwoju. Ojciec Święty Benedykt XVI…