Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

VIII Ogólnopolskie Colloquium Prawno-Historyczne

17 kwietnia 2012 roku na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyła się kolejna konferencja naukowa, której jednym ze współorganizatorów jest Okręgowy Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Opolu. Tegoroczne spotkanie przebiegło pod hasłem „Ius belli et pacis w tradycji europejskiej”….