Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

V Częstochowskie Spotkanie Młodych z Biblią

Już po raz piąty odbyło się Częstochowskie Spotkanie Młodych z Biblią. Uczestniczyło w nim ponad stu finalistów diecezjalnych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Głównym celem spotkania było ukazanie aktualności Pisma Święta i zachęta, by…