Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Okiem Magica

Zamieszczamy poniżej fragment z dyskusji o ostatnich wydarzeniach w projekcie Mambo.

slide

Komentarz Phila Taylora

Phil Taylor, jeden ze współtwórców sukcesu Mambo, opublikował na Forum OSM swój komentarz. Poniżej zamieszczamy tłumaczenie tej wypowiedzi.

slide

Wytrzymajcie z nami

Rey 404 Gigataras call – ‚Stingrey’ – członek Team Core opublikował na wholesale mlb jerseys forum OSM post „Wytrzymajcie z nami”. Poniżej zamieszczamy jego tłumaczenie.

slide

List otwarty do wspólnoty od OSM

Wiele już zostało powiedziane o projekcie Mambo Open cheap jerseys Source oraz ustanowieniu Fundacji Mambo odnoszącej korzyści z przyszłego Chile Mambo.