Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

VIII Ogólnopolskie Colloquium Prawno-Historyczne

17 kwietnia 2012 roku na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyła się kolejna konferencja naukowa, której jednym ze współorganizatorów jest Okręgowy Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Opolu. Tegoroczne spotkanie przebiegło pod hasłem „Ius belli et pacis w tradycji europejskiej”….

slide

W trosce o człowieka i dobro wspólne

Integralny obraz człowieka, kultura duchowa i dobro wspólne, patriotyzm jako szkoła tożsamości oraz media w służbie prawdzie i dobru wspólnemu – to wybrane zagadnienia z dokumentu społecznego Konferencji Episkopatu Polski, które były przedmiotem refleksji kolokwium zorganizowanego 25 kwietnia w Kaplicy…

slide

II Koszalińskie Dni Społeczne

W sobotę w sali 300 koszalińskiego ratusza a w niedzielę  w kościele pw. św. Wojciecha w Koszalinie odbyły się  II Koszalińskie Dni Społeczne. Dni uroczyscie otworzył  ks bp Edward Dajczak a Debatę na temat: „Rola katolików świeckich w dziele ewangelizacji…