Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

SZCZECIŃSKIE „NIE” DLA IN VITRO

Od 20 listopada w Szczecinie trwa akcja zbierania podpisów przeciwko projektowi finansowania procedury in vitro z budżetu miasta. Akcję koordynuje szczeciński Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

VIII Ogólnopolskie Colloquium Prawno-Historyczne

17 kwietnia 2012 roku na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyła się kolejna konferencja naukowa, której jednym ze współorganizatorów jest Okręgowy Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Opolu. Tegoroczne spotkanie przebiegło pod hasłem „Ius belli et pacis w tradycji europejskiej”….

slide

W trosce o człowieka i dobro wspólne

Integralny obraz człowieka, kultura duchowa i dobro wspólne, patriotyzm jako szkoła tożsamości oraz media w służbie prawdzie i dobru wspólnemu – to wybrane zagadnienia z dokumentu społecznego Konferencji Episkopatu Polski, które były przedmiotem refleksji kolokwium zorganizowanego 25 kwietnia w Kaplicy…