Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

XXVIII Sympozjum Stąd Nasz Ród

„Polska racja stanu i polski interes narodowy na przestrzeni dziejów” to hasło przewodnie XXVIII Sympozjum Stąd Nasz Ród, które odbyło się 13 – 14 kwietnia br. w Gnieźnie i stanowiło integralną część XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Stowarzyszenia do grobu św. Wojciecha….