Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Gniezno: XX Pielgrzymka do Grobu św. Wojciecha

Problematyka więzi łączącej polskość z katolicyzmem, refleksja związana z zapomnianym męczeństwem polskiego duchowieństwa oraz koncert w wykonaniu Jacka Kowalskiego towarzyszyły w ramach Ogólnopolskiego Spotkania „Stąd Nasz Ród” XX Pielgrzymce do Grobu Św. Wojciecha. Coroczne kwietniowe spotkanie otworzył 12 kwietnia Przewodniczący…