Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu GRUPA INCO S.A., Sławomir Józefiak w Radio Jasna Góra

Jasna Góra, mimo oczywistych ograniczeń, pozostaje otwarta dla wiernych. Msze święte i spowiedź odbywają się według stałego rytmu. Znacząco zwiększyła się liczba duchowych pielgrzymów, co widoczne jest zwłaszcza w Internecie. Sporym zainteresowaniem cieszą się również transmisje telewizyjne i to codziennych…

35 Ogólnopolska Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Tegorocznemu spotkaniu towarzyszą relikwie św. Jana Pawła II, które Stowarzyszeniu podarował kard. Stanisław Dziwisz. Relikwie peregrynują po różnych oddziałach w Polsce i są okazją do modlitwy przez wstawiennictwo papieża z Polski o rychłą beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, patrona „Civitas Christiana”…