Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Liderzy w Niepokalanowie

W dniach 28–30 listopada 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach działalności Centralnego Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej (COFK-S). Jego zadaniem jest przygotowanie liderów Oddziałów Okręgowych do aktywnej działalności w życiu publicznym. Podjęta formacja realizowana jest w wymiarach: duchowym, intelektualnym, społecznym,…