Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Opole – Prudnik: Myśl społęczna Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Opolu serdecznie zaprasza na XXVI Prudnickie Spotkanie Modlitewno-Formacyjno, które będzie poświęcone myśli społecznej Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2014 r. w Klasztorze OO. Franciszkanów w Prudnik Las.

XXV Spotkanie Modlitewno-Formacyjne w Prudniku-Lesie

W najbliższą niedzielę, 19 maja 2013 r. w Prudniku-Lesie odbędzie się w XXV Spotkanie Modlitewno-Formacyjne, poświęcone myśli społecznej Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.