Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

By rodzina Bogiem była silna

Świadomość wyznawanych przez siebie wartości i priorytetów jest w życiu bardzo ważna. Ułatwia ona podejmowanie decyzji i dokonywanie odpowiednich wyborów, pozwala też rozsądniej planować swój czas i realizować własne cele. W codziennym życiu zwykle skupiamy naszą uwagę na bieżących sprawach, bez czasu na refleksję nad sobą – tyle jest spraw na głowie i „rozpraszaczy” wokoło… Refleksja ta jest jednak potrzebna. Każdy z nas potrzebuje też autorytetu. Bez wątpienia autorytetami dla każdego z nas są nadal św. Jan Paweł II, papież z Polski i sługa Boży Stefan kadr. Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. Aby spopularyzować spuściznę po naszych wielkich rodakach, Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Opolu oraz Instytut Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego zorganizowały 27 października konferencję pt. By rodzina Bogiem była silna. Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II.

Przybyłych gości przywitał ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola – dziekan wydziału i Maciej Szepietowski – przewodniczący Oddziału Okręgowego „Civitas Christiana” w Opolu. Do tego, aby wyrazić miłość Boga w rodzinie, słowami św. Jana Pawła II wzywał małżonków i rodziców biskup opolski dr hab. Andrzej Czaja, profesor UO, w prelekcji pt. Rodzina jako komunia w nauczaniu Jana Pawła II. Mówił m.in. o miłości małżeńskiej, komunii – tzw. communio personarum, i duchowości. Wspomniał też o obecnych zagrożeniach i środkach umacniania przymierza małżeńskiego, do których należy modlitwa. Podkreślił aspekt otwartości na nowe życie, jak również upomniał się o miejsce dla osób starszych w rodzinie. Drugi z prelegentów Marek Koryciński – wiceprzewodniczący Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” opowiedział o zadaniach, jakie stoją przed naszym Stowarzyszeniem, o podejmowanych w ostatnim roku działaniach, inicjatywach na rzecz życia i rodziny. Nawiązując do nauczania papieża Polaka, uzmysłowił niezwykłą wartość wspólnej modlitwy – w jaki sposób potrafi ona zmieniać nieraz poranione życiem osoby. Wspólny Różaniec, nowenna, warsztaty małżeńskie mają ogromną moc – wskazywał.

Życie rodzinne w różnych aspektach omawiali dr Piotr Stanek z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z Opola oraz ks. prof. dr hab. Andrej Filipek SJ z Uniwersytetu Trnawskiego w Bratysławie. Pierwszy z prelegentów, przedstawiając katolicką szkołę z Opola, zaznaczył niebłahą jej rolę wychowawczą, a także współpracę rodziców, wychowawców i uczniów. Drugi przedstawił sytuację Kościoła na Słowacji, zarysowując realia czasów komunistycznych oraz trudny proces odradzania się tamtejszych rodzin. O cywilizacji miłości jako paradygmacie małżeństwa i rodziny w świetle nauk papieskich opowiadał ks. prof. dr hab. Zygfryd Gleaser. W końcowej dyskusji, odpowiadając na pytanie związane z niedawnym synodem o rodzinie, powiedział: „Żywa jest nauka Jana Pawła II. Nie należy się bać walki ze zdarzeniami cywilizacyjnymi ani dyskusji na te trudne tematy. Nauczanie papieża dało podwaliny pod dzisiejszą dyskusję”. O tym, że temat rodziny jest istotny dla wielu, świadczyła wypełniona po brzegi sala. Sympozjum towarzyszyła wystawa o nauczaniu Prymasa Tysiąclecia na temat rodziny.

Relacje medialne:

Radio Doxa: http://doxa.fm/slider/na-wydziale-teologicznym-rozmowy-o-rodzinie/

Gość Opolski: http://opole.gosc.pl/doc/2787294.Nie-lekajcie-sie-dawajcie-swiadectwo