Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Boże Narodzenie – życzenia świąteczne

Gloria in Excelsis Deo!

Przyjście Chrystusa do pogrążonej w grzechu ludzkości
wypełnia naszą tęsknotę miłości i prawdy, odkrywa w naszym życiu głębię mającą początek w Dobrym Bogu, który tak nas umiłował, że dał swojego Jednorodzonego Syna, byśmy nie pomarli, ale mieli życie wieczne (por. J 3, 16).

Niech Dobra Nowina stanowi treść i posłannictwo naszego życia w każdej sferze, do której uzdalnia nas łaska Jezusa Chrystusa
w realizacji życiowego powołania. Oby Jego Narodzenie dokonywało się nieustannie w naszych sercach, wydając obfite owoce we wzajemnych relacjach i podejmowanych dziełach. Stwórzmy przestrzeń, by Słowo, które stało się Ciałem, mogło być realnie obecne pośród nas, tak by nasza rzeczywistość była coraz bliższa Civitas Christiana.

Członkom, Sympatykom i Pracownikom Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
oraz Kadrze Grupy INCO S.A., Przyjaciołom, Dobroczyńcom i Klientom
życzymy pełnego pokoju i radości czasu Świąt Bożego Narodzenia!