Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Bóg w Ojczyźnie umiłowany

W czasie gdy wrogowie naszej wiary rozpoczynają wojnę ideologiczną, my przynosimy Dobrą Nowinę.
„W zsekularyzowanym świecie jesteśmy świadkami licznych działań i wystąpień skierowanych przeciwko Bogu i chrześcijaństwu. W kulturze relatywizmu nie ma miejsca na ewangeliczny przekaz o miłości Boga do człowieka.” – zapisaliśmy w Uchwale przyjętej na Walnym Zebraniu w czerwcu 2012 r. Choć jest to trudne do zaakceptowania, każdy dzień przynosi kolejne potwierdzenie faktu, że jesteśmy w trakcie wielkiej bitwy duchowej.

 

W czasie tej walki my stoimy po stronie Boga i Kościoła. Chcemy by nasza Ojczyzna była „silna duchem i kulturową tożsamością”. Dlatego przyjęliśmy uchwałę wyznaczającą kierunek działania w roku 2013. Nasz cel opisuje hasło: „Bóg w Ojczyźnie umiłowany”. Doskonale koresponduje ono z Rokiem Wiary ogłoszonym przez Ojca Świętego Benedykta XVI oraz programem duszpasterskim Kościoła w Polsce: „Być solą ziemi”.
W 2013 roku skoncentrujemy się na kształtowaniu społecznego wymiaru wiary. Chcemy pokazać katolikom świeckim jakie zadania czekają  na nich w służbie Kościołowi, Narodowi i państwu. Jednoznacznie wykażemy znaczenie wiary dla Polski. Zaangażujemy się w dzieło nowej ewangelizacji, gdyż głoszenie Dobrej Nowiny jest obowiązkiem chrześcijan. Filarem naszej działalności będą ośrodki formacji i lokalne wspólnoty. Przewodnikiem wskazującym kierunek będzie Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński.
By zbudować chrześcijańską społeczność będziemy umacniać wątpiących, nawracać wątpiących. Jesteśmy wspólnotą i dlatego ważny jest społeczny wymiar wiary.  To nasze cele na 2013 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *