Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego 7 czerwca 2020 roku w Warszawie!

Podczas breafingu w Domu Arcybiskupów Warszawskich kard. Nycz poinformował o dacie i miejscu beatyfikacji czcigodnego sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Beatyfikacja odbędzie się w dniu 07.06.2019 r. w Warszawie!

Kard. Nycz podał także nazwisko wysłannika papieża Franciszka, który dokona promulgacji dekretu beatyfikacyjnego. Podczas briefingu zostało zaprezentowane logo beatygikacyjne. Od dzisiaj zacznie także funkcjonować oficjalny serwis beatyfikacyjny.

Breafing prasowy odbył się w poniedziałek 21 października 2019 r. o godzinie 13:00 w Domu Arcybiskupów Warszawskich.