Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Będziecie w nienawiści u wszystkich

Jesteśmy świadkami, jak media głównego nurtu próbują zdyskredytować Kościół katolicki. Tematem wiodącym jest pedofilia. Przedstawianie jednostronnych opinii, skupianie się na jednostkowych wydarzeniach bez uwzględnienia skali zjawiska sprawiło, że przeciętny odbiorca mógł wyrobić sobie proste skojarzenie, że każdy ksiądz to pedofil.

slide

Kielce: XL edycja Konkursu Ludowej Sztuki Religijnej

Tradycyjnie w listopadzie Oddział Okręgowy w Kielcach jest organizatorem kolejnej edycji Konkursu Ludowej Sztuki Religijnej. W tym roku już po raz czterdziesty artyści z całej Polski mogli zaprezentować swoje prace szerszej publiczności.