Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Tam gdzie jest Polska, musi być Kościół

Tegoroczna, III Ogólnopolska Konferencja Historyczna Pamięć i dziedzictwo – w 70. rocznicę powrotu polskiej administracji kościelnej na Ziemie Zachodnie i Północne, zorganizowana przez Zespół Programowy „Civitas Christiana” oraz Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy udziale Oddziałów Okręgowych…

Rekolekcje wielkopostne Rady Głównej 2015

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Dom Rekolekcyjny św. Marty im. Sługi Bożego Biskupa Wilhelma Pluty 66-340 Rokitno 37, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie, diecezja zielonogórsko-gorzowska