Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Archiwum czasopism

KATALOG  CZASOPISM

UKAZUJĄCYCH SIĘ W LATACH 1945-2001

ZGROMADZONYCH W ARCHIWUM

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA „CIVITAS CHRISTIANA”  W KROŚNIE

Katalog Archiwum Czasopism Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Krośnie został opracowany w oparciu o polską normę PN-N-01152-2:1997 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe oraz publikację Marii Janowskiej:  Opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych (interpretacja postanowień PN-N-01152-02)

Biuletyn Informacyjny Komitetów Postępowej Działalności Gospodarczo-Kulturalnej Katolików. Warszawa: [b.w.].

Nr 1 (styczeń 1957)  Miesięcznik. Nr 1-12 (1957); nr 1-12 (1958); nr 1-12 (1959); nr 1-2 (1961)  Od nru 3/4(1957) zmiana tyt.: Biuletyn Informacyjny Komitetów Postępowej Działalności Gospodarczej i Kulturalnej przy Stowarzyszeniu PAX.   Od nru 1/2 (1959) zmiana tyt.: Biuletyn Informacyjny Ośrodków Kulturalnych  i Gospodarczych przy Stowarzyszeniu PAX. Od nru 1(1961) zmiana tyt.: Biuletyn Informacyjny PAX.

Biuletyn Organizacyjny / Stowarzyszenie PAX. Warszawa: [b.w.]. Nr 17 (6 VIII 1982)  Nr 1-32 (1982); nr 1-26 (1983); nr 1-24 (1984); nr 1-24 (1985); nr 1-24 (1986);   nr 1-24 (1987); nr 1-24 (1988); nr 1-25 (1989); nr 1-3 (1990) Ukazuje się nieregularnie. Od 1984 częstotliwość: dwutygodnik. Od nru 15 (1984) red. nacz. Andrzej Hagmajer. Od nru 20 (1986) red. nacz. Adam Radajewski. Od nru 22 (1989) red. nacz. Przemysław Michalski.

Biuletyn Wewnętrzny/ Wydział Organizacyjny Stowarzyszenia PAX. Warszawa: [b.w.]. Nr 1 (czerwiec 1963)                nr 1-7 (1963); nr 1-12 (1964); nr 1-12 (1965); nr 1-12 (1966); nr 1-12 (1967);    nr 1-12 (1968); nr 1-12 (1969); nr 1-12    (1970); nr 1-12 (1971); nr 1-12 (1972);    nr 1-12 (1974);  nr 1-10 (1975); nr 1-12 (1976); nr 1-12 (1977); nr 1-12 (1978);nr 1-12 (1979);  nr 1-12 (1980); nr 1-9 (1981)  Ukazuje się nieregularnie. Od 1964 jako miesięcznik. Od nru 1 (1966)    zmiana tyt.: Biuletyn Wewnętrzny Oddziałów Stowarzyszenia PAX.

Katalog  czasopism  w wersji komputerowej jest katalogiem tytułów czasopism. Jeśli posiadamy informacje o autorze lub tytuł artykułu a nie znamy tytułu czasopisma, w którym został on zamieszczony, powinniśmy skorzystać  z Bibliografii artykułów   z czasopism Polskich Biblioteki Narodowej   (w przypadku czasopism wydanych od 1996 roku) lub wersji drukowanej Bibliografii Zawartości Czasopism (w przypadku czasopism wydanych do 1995 roku).

Biuletyn Wewnętrzny/ Zjednoczone Zespoły Gospodarcze; Zarząd Przemysłu   i Handlu. Warszawa:[b.w.]. Nr 27 (luty 1976)   Nr 1-10 (1971); nr 27 –51 (1976); nr 52-60 (1980); nr 1(1985)   Ukazuje się nieregularnie. Od nru 1 (1985) jako miesięcznik.  Od 1985 red. nacz. Witold Bienias.

Dziś i Jutro: katolicki tygodnik społeczny/ red. nacz. Witold Bieńkowski.  Warszawa: Kolegium redakcyjne.    R. 1, nr 1 (25 listopada 1945)-R. 12, (13 maja 1956)   R. 1, nr 1-4 (1945); nr 5-6 (1946); R. 11, nr 1-51/52 (1955); R. 12, nr 1-19 (1956)  Od 1956 w połączeniu z Tygodnikiem Powszechnym utworzyło Kierunki.

Głos Katolicki: tygodnik poznański/red.nacz.Maksymilian Rode.Poznań: [b. w.].R. 11, nr 1 (2 stycznia  1955)(1955); R. 12, nr 1-49(1956)Zawiera dodatek: Młody Głos. Od  nr 38 (1955)
zmienił nazwę na Głos Katolicki: tygodnik ilustrowany.

Integracja: biuletyn Stowarzyszenia PAX/ [red. nacz. Przemysław Michalski]. Warszawa: [b.w.]. Nr 4 (1 III 1990)                   Dwutygodnik. Nr 4-19 (1990); nr 1-9 (1991); nr 1-8 (1992)  Od nru 16 (1990) zmiana tyt.: Integracja: pismo Stowarzyszenia PAX.

Katolik: opolskie pismo niedzielne/[red. nacz. Zofia Krall ]. Opole: Katolickie Wydawnictwo Opolskie.  R. 2, nr (11 stycznia 1956)  Tygodnik. R. 2, nr 1-52/53 (1956)- R. 4, nr 1-51/52 (1958); R. 5, nr 2-51/52 (1959);  R. 6, nr 2-52 (1960); R. 7, nr 1-52 (1961); R. 8, nr 1-53 (1962)   Od 1959 r. zmienił nazwę na Katolik: pismo niedzielne: Opole. Zawiera dodatek dla dzieci. Od nr 38 w 1961r. zmienił nazwę na Katolik: pismo niedzielne: Wrocławski Tygodnik  Katolików.

Katalog czasopism w wersji komputerowej jest katalogiem tytułów czasopism. Jeśli posiadamy informacje o autorze lub tytuł artykułu a nie znamy tytułu czasopisma, w którym został on zamieszczony, powinniśmy skorzystać   z Bibliografii artykułów   z czasopism Polskich Biblioteki Narodowej  (w przypadku czasopism wydanych od 1996 roku) lub wersji drukowanej Bibliografii Zawartości Czasopism (w przypadku czasopism wydanych do 1995 roku).

Katolik: tygodnik społeczno-kulturalny Stowarzyszenia PAX/ Stowarzyszenie PAX; red. nacz. Jan Waleczek. Katowice: PAX.  R. 1, nr 1 (15 VIII 1982) Nr  1-20 (1982); nr 1-52 (1983); nr 1-53 (1984); nr 1-51/52 (1985); nr 1-51/52 (1986); nr 1- 52 (1987); nr 1-52 (1988); nr 1-52/5 (1989); nr 1-51/52 (1990);  nr 1-51/52 (1991); nr 1-51/52(1992); nr 1-10 (1993)          Od 1992 r. wydawca: „Inco- Veritas”.

Kierunki : pismo społeczno-kulturalne katolików.  Warszawa : Kraków: [Wydawnictwa PAX].  R. 1, nr 1 (20 maja 1956)Tygodnik. R. 1, nr 1-32/33 (1956); R. 2, nr 1-51/52 (1957); R. 3, nr 1-51/52 (1958); R. 5, nr 1-51/52(1960);  R. 6, nr 1-51/52 (1961); R. 7, nr 1-52 (1962); R. 9, nr 1-51/52 (1964); R. 10, nr 1-51/52 (1965); R.11, nr 1-51/52 (1966); R. 12, nr 1- 51/52 (1967); R. 13, nr 1-51/52 (1968); R. 14, nr 1-51/52 (1969); R. 15, nr 1-51/52 (1970); R. 16, nr 1-51/52 (1971); R. 17, nr 1-51/52 (1972);  R. 17, nr 1-51/52 (1973); R. 18, nr 1-51/52 (1974); R. 19, nr 1-51/52 (1975); R. 21, nr 1-52 (1976);  R. 22, nr 1-52 (1977); R. 23, nr 1-53 (1978);  R. 24, nr 1-51/52 (1979); R. 26, nr 1-51/52 (1980); R. 26, nr 1-50 (1981); R. 27, nr 1- 38 (1982); R. 29, nr 1- 52 (1983); R. 30, nr 1-52/53 (1984);  R. 31, nr 1-51/52 (1985); R. 31, nr 1- 26 (1986);   R. 32, nr 27-51/52 (1986);  R. 32,  nr 1-51/52 (1987); R. 34, nr 1 -52/53 (1989) Publikowany zamiast: Tygodnik Powszechny ; 1953-1956

Kultura. Oświata. Nauka: miesięcznik Stowarzyszenia PAX/ red. nacz. Zbigniew Czajkowski. Warszawa: PAX. Nr 1 (styczeń 1984) Nr 1-7 (1983); nr 1-12 (1984);  nr 1-12 (1985); nr 1-12 (1986);  nr 1-12 (1987);   nr 1-12 (1988); nr 1-12 (1989)      ISSN 0239-9075

Monitor Polski: dziennik Urzędowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej/ Urząd Rady Ministrów-Biuro Prawne. Warszawa: [b.w.]. Nr 1 (13 stycznia 1976)  Nr 1-43 (1976)

Nowy Nurt : Rzeszów – Białystok – Kielce – Lublin: tygodnik społeczno kulturalny katolików. Rzeszów: [b.w.]. Nr 1 (5 I 1958)     Nr 1-51/52 (1958)

Katalog czasopism w wersji komputerowej jest katalogiem tytułów czasopism. Jeśli posiadamy informacje o autorze lub tytuł artykułu a nie znamy tytułu czasopisma, w którym został on zamieszczony, powinniśmy skorzystać z Bibliografii artykułów   z czasopism Polskich Biblioteki Narodowej  (w przypadku czasopism wydanych od 1996 roku) lub wersji drukowanej Bibliografii Zawartości Czasopism (w przypadku czasopism wydanych do 1995 roku).

Nowy Nurt : Wieluń, Sieradz, Wieruszów, Pajęczno : tygodnik społeczno-kulturalny katolików.  Łódź: [b. w.]. Nr  1 (12 IV 1959)  Nr 1- 37/38 (1959); Nr 1-53 (1960); Nr 1-13 (1961).  Od nru  53 (1960) zmiana nazwy na Nowy Nurt: tygodnik ziemi  łódzkiej: tygodnik społeczno-kulturalny katolików.

Odrodzenie: tygodnik/ [red. Karol Kuryluk].  Lublin: [Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”]. Nr 1 (3 września 1944) R. 1-2, nr 1-55 (1944/45); R. 3, nr 1-51/52 (1946); R. 4, nr 1-51/52 (1947);  R. 5, nr 1-51/52 (1948); R. 6, nr 1-51/52 (1949)   Od 1950 r. po fuzji z czas. Kuźnica tyt.: Nowa Kultura.

Praca Katolików we Froncie Narodowym: biuletyn wewnętrzny/ Prezydium Komisji Krajowej Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich przy Ogólnopolskim Komitecie Frontu Narodowego. Warszawa: Prezydium Komisji Krajowej Duchownych  i Świeckich Działaczy Katolickich przy OKFN. Nr 1 (sierpień 19550 Miesięcznik. Nr 1-5 (1955); nr 1-12 (1956)

Słowo Powszechne : pismo codzienne/[red. nacz. Wojciech Kętrzyński].  Warszawa: Spółka  Wydawnicza PAX.  R. 1, nr 1 (22 marca 1947)-R. 46, nr 14 (1993)Dziennik.  R. 1, nr 1-97 (1947); R. 1, nr 98-189 (1947); R. 1, nr 189-275 (1947);  R. 2, nr 1-86 (1948); R. 2, nr 87-176 (1948); R. 2, nr 177-268 (1948);  R. 2, nr 269-355 (1948); R. 3, nr 1-85 (1949); R. 3, nr 87-173 (1949);  R. 3, nr 175-265 (1949); R. 3, nr 266-353 (1949); R. 4, nr 1-90 (1950); R. 4, nr 180-268 (1950); R. 4, nr 269-356 (1950); R. 5, nr 1-88 (1951);  R. 5, nr 89-179 (1951); R. 5, nr 180-258 (1951); R. 5, nr 259-333 (1951); R. 6, nr 1-74 (1952); R. 6, nr 79-154 (1952); R. 6, nr 155-233 (1952);  R. 6, nr 233-307 (1952); R. 7, nr 1-76 (1953); R, 7, nr 77-151 (1953); R. 7, 152-230 (1953); R.7, nr 231-307 (1953); R. 8, nr 1-76 (1954); R.8, nr 77-153 (1954); R. 8, nr 153-230 (1954); R. 8, nr 231-307 (1954);  R. 9, nr 1-77 (1955); R.9, nr 78-154 (1955); R. 9, nr 155-233 (1955); R. 9, nr 234-310 (1955); R.10, nr 1-76 (1956); R.10, nr 78-155 (1956);  R.10, nr 156-234 (1956);   R.10, nr 235-312 (1956); R. 11, nr 1-77(1957);       R. 11, nr 78-154 (1957);  R.11, nr 155-233 (1957); R. 11, nr 234-311 (1957); R. 12, nr 1-76 (1958); R.12, nr 77-154 (1958); R. 12, nr 155-233 (1958);  R. 12, nr 234-311 (1958); R.13, nr 31/1-76 (1959); R. 13, nr 77-154 (1959); R.13, nr 155-233 (1959);  R.13, nr 234-312 (1959); R. 14, nr 1-79 (1960);  R.14, nr 79-157 (1960); R.14,158-235 (1960); R.14, nr 236-313 (1960);  R. 15, nr 1-78 (1961); R. 14, nr 78/79-156 (1961);  R.15, nr 157-234 (1961);   R. 15, nr 234-312 (1961);  R. 16, nr 1-28 (1962); R.16, nr 29-77 (1962);   R. 16, nr 75-155 (1962); R. 16, nr 155-234 (1962); R.16, nr 234-311 (1962);  R. 17, nr 1-77 (1963); R. 17, nr 78-156 (1963);  R.17, nr 157-234 (1963);   R. 17, nr 235-313 (1963); R. 18, nr 1-78 (1964); R.18, nr 79-156 (1964);   R. 18, nr 157-235 (1964); R. 18, nr 236-314 (1964);  R.19, nr 1-76 (1965); R. 19, nr 77-154 (1965); R. 19, nr 155-233 (1965); R.19, nr 234-311 (1965);   R. 20, nr 1-76 (1966); R. 20, nr 78-155 (1966);  R. 20, nr 156-234 (1966);  R. 20, nr 235-314 (1966); R. 21, nr 1-77 (1967); R. 21, nr 78-154 (1976); R. 21, nr 155-233 (1967); R. 21, nr 233-311/312(1967); R. 22, nr 1-77 (1968); R. 22, nr 78-154 (1968); R. 22, nr 156-234 (1968); R. 22, nr 235-311/312(1968);R. 23, nr 1-77 (1969); R. 23, nr 78-155 (1969); R. 23, nr 157-234 (19690;R. 23, nr 236-314 (1969); R. 24, nr 1-76 (1970); R. 24, nr 77-154 (1970);   R. 24, nr 156-234 (1970); R. 24, nr 235-313/314 (1970); R. 24, nr 1- 76 (1971);   R. 25, nr 77-154 (1971); R. 25, nr 156-233 (1971); R. 25, nr 234-312/313 (1971);  R. 25, nr 1-77 (1972); R. 26, nr 78/79-155 (1972); R. 26, nr 156-233(1972);  R. 26, nr 234-312/313 (1972);  R. 26, nr 1-77 (1973); R. 27, nr 77-155 (1973); R. 27, nr 155-233 (1973); R. 27, nr 234-312/313 (1973); R. 28, nr 1- 76 (1974);  R. 28, nr 77-154 (1974); R. 28, nr 155-233 (1974); R. 28, nr 234-312/313 (1974);  R. 29, nr 1-74 (1975); R. 29, nr 75-146 (1975); R. 29, nr 147-215 (1975); R. 29, nr 216-290 (1975); R. 29, nr 1-74 (1976); R. 30, nr 75-148 (1976);R. 30, nr 149-223 (1976); R. 30, nr 224-298 (1976); R. 30, nr 1-73 (1977);  R. 31, nr 74-147 (1977); R. 31, nr 148-216 (1977); R. 31, nr 218-292 (1977);  R. 31, nr 1-73 (1978); R. 32, nr 74-147 (1978); R. 32, nr 148-223 (1978);R. 32, nr 224-296 (1978); R. 32, nr 1-72 (1979); R. 33, nr 72-147 (1979);   R. 33, nr 147-222 (1979); R. 33, nr 223-293 (1979); R. 33, nr 1-73 (1980);  R. 34, nr 74-144 (1980); R. 34, nr 145-211 (1980); R. 34, nr 212-281 (1980);  R. 34, nr 1-62 (1981); R. 35, nr 64-131 (1981); R. 35, nr 132-196 (1981);  R. 35, nr 197-248 (1981); R. 35, nr 1-29 (1982); R. 35/36, nr 1-92 (1982);  R. 36, nr 93-157 (1982); R. 36, nr 158-223 (1982); R. 36, nr 1-64 (1983); R. 37, nr  65-127(1983); R. 37, nr 129-194(1983); R. 37, nr 194-257/1(1983/84);  R. 37, nr 2-66 (1984); R. 38, nr 66-130 (1984); R. 38, nr 130-195 (1984);  R. 38, nr 196-258 (1984); R. 38, nr 1-64 (1985); R. 39, nr 65-126 (1985);  R. 39, nr 127-191 (1985); R.39, nr 192-254 (1985); R. 39, nr 1-62 (1986);  R. 40, nr 63-125 (1986); R. 40, nr 126-189 (1986); R. 40, nr 190-253 (1986); R. 40, nr 1-63 (1987); R. 41, nr 64-126 (1987); R. 41, nr 127-191 (1987);  R. 41, nr 192-256 (1987); R. 41, nr 1-64 (1988); R. 42, nr 65-127 (1988);  R. 42, nr 128-192 (1988); R. 42, nr 193-254 (1988); R. 42, nr 1-63 (1989); R. 43, nr 64-126 (1989); R. 43, nr 127-190 (1989); R. 43, nr 191-252 (1989);   R. 43, nr 1-64(1990); R.44, nr 65-125(1990); R. 44, nr 126-191/192(1990);  R.44, nr 193-264/265(1990) R. 44, nr 1-75 (1991); R. 45, nr 76-147/148 (1991);  R. 45, nr 149-221 (1991); R.45, nr 221-281 (1991); R. 45, nr 1- 51 (1992); R. 46, nr 52-100 (1992); R. 46, nr 101-166 (1992); R. 46, nr 1-14 (1993)

Od nr 237 (1990) zawiera dodatek: Tygodnik Słowa.    Od nr 1 (1982) zmiana nazwy na Słowo Powszechne: dziennik      Stowarzyszenia PAX.  Od  1993r. na kanwie Słowa Powszechnego powstało Słowo- Dziennik katolicki.                              ISSN 0867-2792.

Katalog czasopism w wersji komputerowej jest katalogiem tytułów czasopism. Jeśli posiadamy informacje o autorze lub tytuł artykułu a nie znamy tytułu czasopisma, w którym został on zamieszczony, powinniśmy skorzystać   z Bibliografii artykułów   z czasopism Polskich Biblioteki Narodowej   (w przypadku czasopism wydanych od 1996 roku) lub wersji drukowanej Bibliografii Zawartości Czasopism (w przypadku czasopism wydanych do 1995 roku).

Słowo-Dziennik Katolicki/ [red. nacz. Jerzy Marlewski]. Wyd. 2. Warszawa: „INCO-VERITAS”. R. 1, nr 1 (22/24 stycznia 1993)  R. 1, nr 1-49 (1993); R. 1, nr 50-111 (1993); R. 1, nr 112-177 (1993);  R. 1, nr 178-241 (1993); R. 2, nr 1-64 (1994); R. 2, nr 65-125 (1994);  R.2, nr 126-190 (1994); R. 2, nr 191-251 (1994); R. 3, nr 1-65 (1995); R. 3, nr 66-125 (1995); R. 3, nr 126-189 (1995); R. 3, nr 190-211 (1995);  R. 3, nr 212-251 (1995); R. 4, nr 1-64 (1996); R. 4, nr 65-124 (1996); R. 4, nr 125-189 (1996); R. 4, nr 190-249 (1996); R. 5, nr 1-62 (1997); R. 5, nr 63-92 (1997)                                Współwyd. dodatki: „Kresy”, „Słowo Warszawskie”. Od nr  1 (1995) red. nacz. Adam Wieczorek.  Od nr 1 (1996) red. nacz. Andrzej Chojnowski.

Słowo-Dziennik Katolicki: magazyn. [Warszawa]:[b.w.]. R. 1, nr 1 (17 X 1993)  R . 1, nr 1-11 (1993); R. 2, nr 2-53 (1994); R. 3, nr 1-52 (1995)   Tygodnik.  Od nr 2 (1993) red. nacz. Jerzy Marlewski.

Słowo na Warmii i Mazurach. Dod. Tygodniowy [do dzien. Słowo Powszechne]. [Warszawa]:[PAX]. R. 4, nr 1 (1955) R. 4, nr 1-52 (1955); R. 18, nr 1-50 (1969); R. 19, nr 1-51 (1970)

Tygodnik Katolicki. Lublin: Spółka Wydawnicza PAX. R. 1, nr 1 (27 maja 1956)      R. 1, nr 1-31 (1956)

Tygodnik Powszechny: katolickie pismo społeczno-kulturalne/ Kuria Xiążęco-Metropolitalna Krakowska. Kraków: [b. w.]. R.1, nr  1 (24 marca 1945)   R. 1, nr 1-41 (1945); R. 2, nr 1-51/52 (1946); R. 3, nr 1-51/52 (1947); R. 4, nr 1-52/53 (1948); R. 5, nr 1-50/51 (1949); R. 6, nr 1-51/52 (1950);  R. 7, nr 1-51/52 (1951); R. 8, nr 1-51/52 (1952); R. 9, nr 1-33 (1953);  R. 10, nr 1-52 (1954); R. 11, nr 1-52 (1955); R. 12, nr 1-20 (1956);R. 11, nr 1-51 (1957); R. 12, nr 1-52 (1958); R. 13, nr 1-52 (1959); R. 14, nr 1-10-52 (1960); R. 15, nr 1-53 (1961); R. 16, nr 1-52 (1962);   R. 17, nr 1-  51/52 (1963); R. 18, nr 1-52 (1964); R. 19, nr 1-52 (1965); R. 20, nr 1-52 (1966); R. 21, nr 1-52/53 (1967); R. 22, nr 1-51/52 (1968);                       R. 23, nr 1-51/52 (1969); R. 24, nr 1-51/52 (1970); R. 25, nr 1-51/52 (1971);R. 26, nr 1-52/53 (1972); R. 28, nr 1- 51/53 (1973); R. 28, nr 1-51/52 (1974);  R. 29, nr 1-51/52 (1975); R. 30, nr 1-52 (1976); R. 31, nr 1-51/52 (1977); R. 32, nr 1-52/53 (1978); R. 33, nr 1-51/52 (1979); R. 34, nr 1-51/52 (1980);  R. 35, nr 1-50 (1981); R. 36, nr 1-52 (1982); R. 37, nr 1-52 (1983);   R. 38, nr 1- 52/53 (1984); R. 39, nr 1-51/52 (1985); R. 40, nr 1-51/52 (1986);  R. 41, nr 1-51/52 (1987); R. 42, nr 1-51/52 (1988); R. 43, nr 1-52/53 (1989);  R. 44, nr 1-51/52 (1990); R. 45, nr 1-51/52 (1991); R. 46, nr 1-52 (1992);  R. 47, nr 1-51/52 (1993); R. 48, nr 1-51/52 (1994); R. 49, nr 1-52/53 (1995); R. 50, nr 1-51/52 (1996) Od nr 30 (1945) red. Jerzy Turowicz.  Od nr 22 (1953) red. nacz. Mieczysław Kurzyna.  Od nr 29 (1955) red. nacz. Włodzimierz Wnuk.  Od nr 1 (1957) red. nacz.  Jerzy Turowicz. Zmiana wydaw. Od nru 1 (1956): Krakowska Drukarnia Prasowa, od nru 1 (1961): Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, od nru 27 (1993): Tygodnik Powszechny  S-ka z o.o.  ISSN 0041-4808 od nru 11 (1992)

Wrocławski Tygodnik Katolicki. Wrocław: Katolickie Wydawnictwo Wrocławskie.  R. 1, nr 1 (30 sierpnia  1953)   R. 1, nr 1-17 (1953); R. 2, nr 1-52 (1954); R. 3, nr 1-52 (1955); R. 4, nr 1-52 (1956);  R. 5, nr 1-51 (1957); R. 6, nr 2-51/52 (1958) brak nru 42; R. 7, nr 1-52 (1959);   R. 8, nr 1-52 (1960); R. 9, nr 1-52 (1961); R. 10, nr 1-53 (1962); R. 11, nr 1-51/52 (1963);    R. 12, nr 1-51/52 (1964); R. 13, nr 1-52 (1965); nr 1-52 (1966); nr 1-53 (1967); nr 1-51/52 (1968); nr 1-51/52 (1969); nr 1-51/52 (1970); nr 1-52 (1971);