Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Apel Prezydium ZG do Parlamentarzystów i Prezydenta RP z dnia 13 lutego 2007 r.

Apel Prezydium Zarządu Głównego
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
do Parlamentarzystów i Prezydenta RP
z dnia 13 lutego 2007 r.

.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, które zawsze opowiadało się za pełną ochroną naturalnego prawa człowieka do życia zwraca się do wszystkich parlamentarzystów oraz do Pana Prezydenta RP o jednoznaczne konstytucyjne wzmocnienie zapisów respektujących to prawo.
Dlatego popieramy uzupełnienie art. 38 Konstytucji RP, tak aby otrzymał on brzmienie:
„Rzeczypospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.”

Uważamy, że takie brzmienie art. 38 Konstytucji byłoby zgodne nie tylko z naturalnym ładem prawnym opartym na poszanowaniu godności osoby ludzkiej, ale także byłoby zgodne z tysiącletnią tradycją kultury polskiej, której rysem charakterystycznym i fundamentalnym jest wiara w człowieka, w jego godność.
Prosimy zatem gorąco Adresatów Apelu o niezwłoczne podjęcie dalszych działań ustawodawczych mających na celu realizację odpowiednich zapisów konstytucyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *