Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Akademia Rodzina na plus

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Łodzi oraz Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej serdecznie zapraszają na cykl spotkań pt. „Akademia Rodzina na plus”. Spotkania będą koncentrować się na problematyce współczesnej polskiej rodziny katolickiej.

Najbliższe spotkanie pt. „Rodzina od święta czy na co dzień?”, którego gościem będzie brat Tadeusz Ruciński odbędzie się 11 grudnia 2014 r. o godz. 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Narutowicza 54/8. Spotkania będą odbywać się w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca.

Celem projektu:

Projekt jest wsparciem rodziców w procesie wychowania – formacji dzieci i młodzieży. Do udziału w spotkaniach zaproszeni są rodzice i dziadkowie, ale również narzeczeni. Spotkania o charakterze wykładowo – konwersatoryjnym będą poruszały ważne aspekty wychowania, które w codziennym życiu mogą umykać albo być podejmowane
w nieumiejętny sposób. Do przyjęcia daru jakim jest dziecko i zaszczepienia w nim wartości, tak by chciało nimi żyć, również należy być odpowiednio przygotowanym.

Dlatego w programie akademii, obok podstaw wychowania, zawarto problematykę autorytetu, komplementarnych ról matki i ojca czy umiejętnego godzenia domowych obowiązków
z życiem rodzinnym. Tematyka zajęć będzie obejmowała również wychowanie do postaw patriotycznych, rozwoju duchowego i wolności od nałogów. Każdy z poruszanych wątków wychowania osadzony zostanie w dzisiejszej rzeczywistości i w kontekście rodziny chrześcijańskiej.

Twórcą programu Akademii Rodzina na plus jest brat Tadeusz Ruciński FSC, znany specjalista w dziedzinie wychowania, autor wielu publikacji dla rodziców i nauczycieli.

 

Tematy w ramach I roku Akademii Rodzina na Plus:

Trzeba mieć autorytet

Dziecko wobec śmierci

Myśląc Ojczyzna

Rodzina od święta czy na co dzień?

Mam babcię i dziadka

Czas i pośpiech

Post, czyli bardziej być

Dziecko w Kościele

Rycerz czy gladiator?

Uzależnienia i zagrożenia

Jesteśmy dziećmi opowieści

Córka, kobieta, matka

Tata taki i… owaki