Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Adwentowe Dni Skupienia – transmisja

XIV Ogólnopolskie Adwentowe Dni Skupienia Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Krakowie – Łagiewnikach

BĄDŹMY ŚWIĘCI NA WZÓR PRYMASA TYSIĄCLECIA.

o. prof. ZDZISŁAW KIJAS OFMConv

Program rekolekcji:

11.00 I nauka

12.00 II nauka

13.00 III nauka

15.00 Godzina Miłosierdzia (Bazylika)

15.20 Msza św. (Bazylika)