Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W  tym szczególnym dniu zachęcamy do zapoznania się z artykułami o tematyce rocznicowej zamieszczonych w najnowszym numerze miesięcznika „Civitas Christiana” pt. „Każdy ma swoje Westerplatte”:

KAŻDY MA SWOJE WESTERPLATTE