Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Boże Narodzenie A.D. 2020

„Bóg jest Miłością!
Jego Syn pragnął upowszechnić
wśród ludzi to przekonanie,
pragnął dodać nam otuchy i wiary,
że wędrówka człowieka na ziemi
nie jest wygnaniem i karą, lecz zadaniem,
by przez dzieła miłości czynić sobie ziemię poddaną, bardziej ludzką i w pełni Bożą”.

Stefan kard. Wyszyński,
orędzie na Boże Narodzenie 1980 roku

Radujmy się wszyscy!

Niech ten nadchodzący czas Świąt Bożego Narodzenia umocni w nas wiarę, nadzieję  i miłość, przynosząc duszom wewnętrzny spokój. Z okazji Świąt i Nowego Roku życzymy by przychodzący na świat Syn Boży napełnił wszystkich swoją łaską i wskazał jedyną, pewną drogę prawdy
i  miłości. Niech w Nowym Roku Duch Święty dodaje siły w kroczeniu za Jezusem, a  Maryja otacza opieką i wyprasza błogosławieństwa Boże.