Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

76. Rocznica Powstania Warszawskiego

1 sierpnia obchodzimy 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Powstanie warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia, trwało przez 63 dni, aż do 3 października 1944 było wystąpieniem zbrojnym przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowanym przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”. Była to największa akcja militarna przeprowadzona przez Polskie Państwo Podziemne. Swoim maksymalnym zasięgiem objęła część lewobrzeżnych dzielnic miasta, niewielki obszar prawobrzeżnej Warszawy, a także Puszczę Kampinoską, Legionowo i okolice Marek.

Z okazji rocznicy zapraszamy do lektury wciąż aktualnego artykułu W rocznicę powstania warszawskiego”