Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Effatha! Spotkanie z żywym Słowem

Effatha! – Spotkanie z żywym Słowem

Mimo że nie możemy jak co roku spotkać się w Niepokalanowie, w datę Finału 24. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, 16 czerwca 2020 r. o  godz.  11.00, zapraszamy do duchowej łączności podczas Mszy Św. w intencji dzieła OKWB z  duchowym udziałem uczestników, katechetów
i organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Transmisja na stronie Radia Niepokalanów lub kanale YouTube Radia Niepokalanów.

O godz. 12.00 Nabożeństwo Słowa z adoracją Najświętszego Sakramentu. Serdecznie zapraszamy!