Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Droga krzyżowa z błogosławionym księdzem Władysławem Bukowińskim

Krzyż wpisał się w codzienne doświadczenie i posługę kapłańską bł. ks. Władysława Bukowińskiego. Stał się jego chlebem powszednim, była to jednak powszedniość heroiczna. Zza tego krzyża dźwiganego dla – i za – innych spogląda na nas twarz pogodna i uśmiechnięta. Świadomy ostatecznego sensu ofiarnej miłości, mógł powiedzieć na koniec życia, że jego grób także będzie apostołował. W liście z Karagandy do Marii Żurowskiej z 22 marca 1962 roku Błogosławiony napisał tak:

Tutaj nie mam z kim prowadzić takiej dyskusji wymagającej głębszego wykształcenia. Dyskutuję nie słowami, tylko dobrymi uczynkami i cierpieniami. Mam tę pociechę, że w ten sposób urzeczywistnią się nasze ideały tutaj właśnie. A że bez blasku i częstokroć w poniżeniu – tym lepiej, zwłaszcza w myśl nauki Krzyża.

Święty Jan Paweł II powiedział Błogosławionym: Nie straszne mu były przeciwności, a nawet więzienie, byleby tylko uciśniony Lud Boży mógł czerpać z jego posługi.

Duchu Święty, poprowadź nas w tej drodze krzyżowej z Apostołem Wołynia i Kazachstanu. Stańmy pod krzyżem wraz z Błogosławionym, by we własnym życiu z nadzieją przyjmować jego obfite owocowanie.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Pobierz: Droga krzyżowa z bł. ks. W. Bukowińskim

Wybór i opracowanie: Maria Kalas, prof. Waldemar Rozynkowski, diakon stały Diecezji Toruńskiej