Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

44. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ,,Jesienna Chryzantema”

Komunikat Jury 44. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ,,Jesienna Chryzantema”, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” w Płocku

Jury Konkursu w składzie:

Przewodniczący Jury – dr. hab. Przemysław Dakowicz; poeta, eseista, krytyk literacki, historyk literatury

Członek Jury – Krzysztof Kuczkowski; poeta, autor szkiców, recenzji muzycznych

i literackich, juror wielu konkursów poetyckich, wykładowca warsztatów poetyckich

Sekretarz Jury – Agnieszka Gościeniecka, przewodnicząca Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Płocku (z prawem głosu)

na posiedzeniu 6 listopada 2018 r. rozpatrzyło nadesłane na Konkurs 72 zestawy wierszy, które spełniały warunki regulaminu Konkursu i postanowiło przyznać następujące nagrody:

I nagrodę otrzymał:

Kamil Krzysztof Suskiewicz , godło JulWin z Łodzi za cały zestaw wierszy

II nagrodę otrzymała:

Katarzyna Wiktoria Polak, godło płowość z Krakowa za cały zestaw wierszy

III nagrodę otrzymała:

Anita Katarzyna Wiśniewska, godło Briza media z Warszawy za cały zestaw wierszy

wyróżnienie finansowe otrzymali:

Kacper Płusa, godło Bradley Davis z Łodzi za cały zestaw wierszy

Klaudia Chudowolska, godło Piotr Wolski z Warszawy za cały zestaw wierszy

Magdalena Lipniak Młyńczak , godło Madeleine z Lędziny za cały zestaw wierszy

Podsumowanie Konkursu odbędzie się 24 listopada 2018 r. o godz. 16.00

w Domu Darmstadt, Płock, Pl. Stary Rynek 8