Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Apel o udział w wyborach samorządowych

Apel Zarządu Głównegodo członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”o udział w wyborach samorządowych

Zbliżające  się  wybory  samorządowe  stanowią  nową jakość w naszym życiu publicznym. Społeczności lokalne i regionalne stoją przed dużą szansą uzyskania swej pełnej podmiotowości w życiu politycznym, społecznym oraz gospodarczym, a lokalne władze samorządowe będą mogły skuteczniej realizować ich oczekiwania.Realizacja dobra wspólnego przez samorządy  to roztropna  troska o rozwój społeczności lokalnych i regionalnych, to praca na rzecz ludzi tam mieszkających, aby wszystkim żyło się lepiej, aby każdy mógł rozwijać swe umiejętności, zainteresowania, zamiłowania, tworząc jednocześnie wartości dla innych.
Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” zwraca się do swoich członków i sympatyków o aktywny udział w wyborach do samorządu terytorialnego 11.10.1998r. Udział w wyborach poprzez oddanie głosu na osoby kompetentne, uczciwe, rzetelne iwierne wartościom, jest nie tylko wyrazem ich poparcia,ale także elementem budowania dobra wspólnego społeczności lokalnych i regionalnych.

Warszawa, 30 września 1998 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *