Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Uchwała ZG w sprawie przyjęcia do realizacji programu pracy formacyjnej

Uchwała Nr 5/ZG/2005 Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia
"Civitas Christiana" w sprawie przyjęcia do realizacji programu pracy formacynej

                                                                                        § 1.
Zarząd Główny przyjmuje do realizacji program pracy formacyjnej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

                                                                                        § 2.
Tekst wymienionego w § 1 programu pracy formacyjnej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

                                                                                       § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

22 czerwca 2005 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *