Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Oświadczenie ZG w sprawie Narodowego Dnia Życia

Oświadczenie Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
w sprawie obchodów Narodowego Dnia Życia

1. Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wyraża nadzieję, że ustanowiony decyzją Sejmu RP Narodowy Dzień Życia oraz Dzień Świętości Życia staną się okazją nie tylko do pogłębionej refleksji nad wartością życia ludzkiego, ale także będą inspiracją do działań na rzecz obrony i promowania życia, małżeństwa i rodziny, stanowiących podstawową wspólnotę życia społecznego.

2. Jesteśmy stowarzyszeniem, które od wielu lat prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą, wydawniczą służącą ochronie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Zawsze żywiliśmy największy szacunek do życia człowieka w każdej jego chwili i postaci. Uważamy, że godność osoby ludzkiej można zapewnić jedynie poprzez pełne poszanowanie prawa do życia, które nie może ulec ograniczeniom zarówno w ustawodawstwie krajowym jak i międzynarodowym.

3. W swoich działaniach będziemy nadal wspierać, promować i umacniać rodzinę oraz małżeństwo rozumiane jako związek mężczyzny i kobiety, będziemy przeciwdziałać obniżeniu standardów ochrony ludzkiego życia i zdrowia, demoralizacji dzieci i młodzieży oraz próbom odsuwania rodziców od decydowania o istotnych sprawach swoich dzieci. Kierujemy za Janem Pawłem II apel do rodzin i małżeństw, aby były „dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia przez wierność swojemu powołaniu”.

4. Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” gorąco dziękuje wszystkim środowiskom katolickim, swoim członkom i sympatykom za aktywne działania na rzecz rodziny, ochrony poczętych dzieci, ochrony zdrowia i życia kobiet, sprzeciwu wobec aborcji, eutanazji i związków jednopłciowych. Wzywamy wszystkich członków i sympatyków „Civitas Christiana”, aby zdecydowanie i jednoznacznie przeciwstawić się wszystkim zagrożeniom i tak powszechnym dziś atakom na rodzinę. Idźmy za słowami Jana Pawła II: „trzeba być nieustraszonym i nieustępliwym w obronie rodziny”.

Częstochowa 15 marca 2005

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *