Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Stanowisko ZG w sprawie projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie

28. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
w sprawie projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie

Wyrażamy stanowczy protest wobec przygotowanego przez posłów SLD projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (druk sejmowy nr 3215). Proponowane w nim rozwiązania wprowadzają całkowitą swobodę zabijania dzieci poczętych, zachęcają do niszczenia więzi rodzinnych oraz zagrażają zdrowiu i życiu kobiet.
Tego rodzaju działania „ideologów cywilizacji kłamstwa i śmierci” odczytujemy jako akt wielkiego cynizmu wobec wartości życia człowieka i godności osoby ludzkiej. Godzi to także w Sejm RP, próbując sprowadzić go do funkcji "trybunału śmierci", ponieważ tym projektem zamierza zalegalizować zabójstwo człowieka jako panaceum na trudne pro-blemy ludzkie, społeczne i ekonomiczne naszego państwa.
Przyjęcie tego projektu oznaczałoby nie tylko powrót do moralnie skompromitowanej ideologii, ale wręcz powrót do epoki barbarzyństwa i demoralizacji pokoleń. Byłaby to – jak stwierdza Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski – "zbrodnia przeciwko narodowi, zwłaszcza wobec ujemnego przyrostu naturalnego".
Polska potrzebuje praw chroniących życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci oraz wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej misji, a nie ustaw niszczących fundamenty narodowego i państwowego bytu.
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” będzie nadal z całą stanowczością bronić prawa do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, promować, umacniać instytucję rodziny i małżeństwa jako trwałego związku kobiety i mężczyzny, oraz podejmować działania wspierające rodzinę i macierzyństwo i ojcostwo.

Warszawa, 28 wrzesień 2004 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *